Archidiecezja Poznańska:
http://www.archpoznan.pl/

Watykan:
www.vatican.va

Konferencja Episkopatu Polski:
www.episkopat.pl

Dokumenty Kościoła:
www.katechizm.opoka.org.pl

www.archidiecezja.lodz.pl/prawo.html

Media katolickie:
Radio Watykańskie - www.radiovaticana.org/pol/index.asp
KAI – ekai.pl
Fides - www.fides.org
CNS - www.catholicnews.com
EWTN - www.ewtn.com

Portale katolickie:
Opoka - www.opoka.org.pl
Mateusz - www.mateusz.pl
Wiara - www.wiara.pl
Katolik - www.katolik.pl
Bosko - www.bosko.pl

Pomocą w zarządzaniu i administrowaniu majątkiem Parafii są Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna.

Działalność Rady Duszpasterskiej polega na rewizji majątku ruchomego Parafii, przygotowywaniu i organizacji uroczystości parafialnych, opracowywaniu harmonogramu działań duszpasterskich oraz analizie życia wspólnoty.

Do zadań Rady Ekonomicznej należy troska o majątek parafialny, nadzorowanie ksiąg wieczystych, planowanie koniecznych remontów oraz czuwanie nad ich realizacją.

Rada Duszpasterska

Od dnia 19 stycznia 2009 roku, na okres 4 lat w skład Rady Duszpasterskiej wchodzą:

 • Mieczysława Braniewicz  - Ceradz Kościelny
 • Izabela Bryszak - Ceradz Dolny
 • Danuta Sroka - Jankowice
 • Władysława Paul - Gaj Wielki
 • Elżbieta Szwedek - Grzebienisko
 • Krzystof Markwitz - Ceradz Dolny

Członkowie Rady Duszpasterskiej wypełniają swoje zadania zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej z dnia 20 lutego 2007 roku, N.1049/2007 (Synod Archidiecezji Poznańskiej, tom II, s.415)

Rada Ekonomiczna

Od dnia 19 stycznia 2009 roku, na okres 4 lat w skład Rady Ekonomicznej wchodzą:

 • Alojzy Bojszczak - Gaj Wielki
 • Elżbieta Łowicka - Jankowice
 • Andrzej Rzepkowski - Ceradz Kościelny
 • Stanisław Subsar - Grzebienisko  

Członkowie Rady Ekonomicznej wypełniają swoje zadania zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej z dnia 20 lutego 2007 roku, N.1048/2007 (Synod Archodiecezji Poznańskiej, tom II, s. 418)

Rada Sołtysów

Skład Rady Sołtysów:

 • Ceradz Dolny - Robert Kałek
 • Ceradz Kościelny - Kazimierz Królak
 • Gaj Wielki - Bogusław Wurst
 • Grzebienisko - Bogdan Buda
 • Jankowice - Jan Nowak
 • Sierpówko - Natasza Tomczak

kaplica-grobowa.jpg

Zbudowana została w 2 połowie XIX wieku. Jest to budynek wolnostojący, murowany, wzniesiony na rzucie prostokąta z krypt a grobową. Nad wejściem widoczny kartusz z herbem rodu Engeströmów. Wewnątrz znajduje się eklektyczny ołtarz współtworzony przez rzeźby powstałe w XVI-XVIII w. oraz siedem tablic epitafijnych upamiętniających członków rodziny Engeström. Wśród nich znajduje się pomnik Wawrzyńca Benzelsterny Engeströma z inskrypcją, która głosi: „ Jeśli kto kiedy na moim grobie/ Starego druha przypomni siebie/ Niechaj jałmużną bratniej pamięci/ Modląc się za mnie mój proch uswięci”. Swoją formą wyróżnia się epitafium Larsa Engeströma – posła Szwecji na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego żony Rozalii z Chłapowskich, współtworzone przez popiersie Larsa oraz cztery kartusze upamiętniające ich dzieci.

Dnia 23.07.1970 r. kaplica wpisana została do rejestru zabytków

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Udzielany jest: jeden miesiąc w trzecią sobotę podczas Mszy św. o godz. 18:30, następny miesiąc w pierwszą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11:00.

Rodzice przynoszą do biura:

 • akt urodzenia dziecka,
 • świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa,
 • dane personalne rodziców chrzestnych i zaświadczenie o ich zdatności.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni winni się zgłosić przynajmniej trzy miesiące przed terminem ślubu i przedłożyć:

 • dowód osobisty,
 • metrykę chrztu świeżej daty z zapisem o przyjęciu bierzmowania,
 • świadectwo ukończenia katechizacji młodzieżowej,
 • świadectwo uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Poradni Rodzinnej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego.

KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE 2021

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla
Ul.: Szamotulska 30 A
62-090 Rokietnica

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: 789 316 229

Sesja wiosenna: 16-18.04 oraz 23-25.04.2021

Sesja jesienna: 15-17.10 oraz 22-24.10.2021

Każda sesja składa się z 6 spotkań w dwa wyznaczone weekendy (od piątku do niedzieli).

Spotkania odbywają się w kościele. Zgłoszeniem jest udział w pierwszym spotkaniu. Koszt udziału od pary 50 PLN.

Szczegółowe informacje: p. Aneta Matysiak-Gicala 507 413 373.

POGRZEB

Zgłaszając zgon w biurze parafialnym należy przedstawić:

 • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych.

MSZE ŚWIĘTE

 • Stanisław Palacz, urodzony 11 kwietnia 1881 roku w Swadzimiu, syn Stanisława i Seweryny Ptaszyńskiej. W 1904 roku ukończył Gimnazjum św. Marii Magdaleny i wstąpił do Seminarium Duchownego w Gnieźnie i Poznaniu, gdzie studiował filozofię i teologię. Święcenia kapłańskie przyjął 9 lutego l908 roku i został skierowany do pracy, jako wikariusz w Siedlcu, Chodzieży (od 1911),Trzcielu (od 1912), Ceradzu (pracował tylko 2 miesiące) oraz Obrzycku. Od l lipca 1914 roku, przez 3 miesiące, był admi­nistratorem parafii w Kiekrzu skąd przeniesiono go do Czeszewa (1914-1916), później do Rogalinka (1916-1921). Od 1921 do śmierci w 1929 roku był proboszczem w Prochach.

 • Konstanty Święcicki, syn Wincentego dziedzica Ceradza Dolnego i Elżbiety Sinnerberg. Rodzice ślubowali w cerkwi prawosławnej w Odessie, gdyż Elżbieta była wyznania prawosławnego. W 1936 roku odbyła się sanacja małżeństwa w Kościele katolickim. Konstanty w dzieciństwie został katolikiem, choć brak na ten temat bliższych informacji. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku i tam w 1938 roku przyjął święcenia kapłańskie. Mszę św. prymicyjną odprawił w Ceradzu Kościelnym, co zostało upamiętnione specjalnym witrażem w zakrystii kościo­ła.

 • Kazimierz Skok z Gaju Wielkiego, wyświęcony w 1952 roku.

 • Józef Walewicz z Gaju Wielkiego, wyświęcony w 1956 roku.

 • Anna Bzdziak, urszulanka od 1984 roku.

 • Anna Ratajczak, urszulanka od 1985 roku, 1984-1985 nowicjat w Pniewach, 15 VIII 1985 śluby zakonne w Pniewach.

 • Stanisław Walewicz z Ceradza Dolnego, wyświęcony w 1985 roku.

 • Artur Kosior z Gaju Wielkiego, wyświęcony w 2004 roku.

 Na podstawie książki: L. Wilczyńskiego "Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ceradzu Kościelnym w latach 1918-2008"

Nazwa wsi

Łączy się ze znamienitym rodem Odrowążów, którzy od początku XII w. zaczęli osiedlać się na południe od prawobrzeżnej Pilicy. Linia wielkopolska zajęła obszar wcześniej skolonizowany, gdzie dominowała średnia i drobna wła­sność rycerska. Główną siedzibą rodu stała się miejscowość Ceradz, gdzie powtarzało się imię Czeczerad jako główny znak rozpoznawczy. Najstarszym i źródłowo udokumen­towanym członkiem rodu był kasztelan ze Zbąszynia Czeczerad, który jest wzmiankowany w dokumentach wielkopolskiego księcia Władysława Odonica w 1232 roku.

Czeczirad (Cieci- rad) jest dwuczęściowym staropolskim imie­niem, które zaliczyć można do tzw. imion rodzinnych, pouczających nas o uczuciach naszych przodków (np. Bratu-mił, Siestrze-mił, Dziadu-mił, Miło-stryj). Ciecie-rad to imię dziecka, którego nazwa oznaczała, że jego przyjście na świat sprawiło radość jego cioci, ponieważ był jej pupilkiem. Nazwa utrzymywała się przez stulecia podlegając tylko nie­wielkim zmianom, np. Ceradze, Czeradzs, Czerad. W 1415 roku wydzielono Ceradz Nowy (obecnie Dolny) a rdzenną część wsi nazwano Ceradzem Starym. W dokumencie z 1435 roku pojawia się nazwa Czeracz Coscielny.

Parafia

Niestety nie zachował się dokument erekcyjny parafii dlatego trudno ustalić datę jej powstania. Przyj­muje się, że nastąpiło to w drugiej połowie XIII wieku, bowiem od począt­ku swej historii parafia ceradzka była pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa, który został kanonizowany w roku 1253, ponadto w roku 1298, biskup poznański Andrzej Zaremba Szymonowicz dokonał nowego podziału administracyjnego dotychczasowego archidiakonatu poznańskiego na trzy archidiakonaty cząstkowe: większy (poznański), średni (śremski) i mniejszy (pszczewski). W granicach archidiakonatu pszczewskiego wymienia się kilka parafii najbardziej na wschód wysuniętych, wśród których znalazł się Ceradz.

Na początku dziejów ceradzkiej parafii patronat należał do róż­nych współwłaścicieli Starego i Nowego Ceradza. Od XVI do XVII w. patronat sprawowali Potuliccy - właściciele Jankowie. W 1556 roku kościół został oddany innowiercom, za sprawą Piotra Potulickiego. Dopiero w roku 1586 Jan i Stanisław Potuliccy zwróci­li świątynię Kościołowi katolickiemu. Pod koniec XVII w. patronat objął hrabia Wawrzyniec de Engeström wraz z małżonką Rozalią Chłapowską. W latach 1858-1865 prze­szły w ręce niemieckie. Początkowo właścicielem był Palm a następnie August Mathhes. W 1897 roku Jankowice kupił hrabia Stefan Kwilecki dla swego syna Stefana. Patronat zakończył się w Polsce po II wojnie światowej, kiedy wprowadzono ustrój socjalistyczny.

Kościół

fazy_budowy_kocioa.jpg

Data budowy pierwszego kościoła parafialnego w Ceradzu Ko­ścielnym oraz jego wygląd są niestety nieznane. Zapewne była to świątynia drewniana o niezbyt dużych wymiarach. Na miejscu starego kościoła w pierwszej połowie XVI wieku wybudowano nowy, jednonawowy z transeptem, przy czym posta­wiono tylko prezbiterium i transept. Późnogotycki kościół został wzniesiony przez nieznanego fundatora z cegły palonej (w układzie polskim), kryty dachówką o wymiarach 26 i 2/3 metra długości na 21 i 1/3 metra szerokości.

W latach 1550-1575 rodzina Potulickich dobudowała po stronie południowej prezbiterium późnorenesansową kaplicę grobową (dziś św. Stanisława), o wymiarach 7 metrów długości na 6 m szerokości. W 1713 roku od strony zachodniej dobudowano do kościoła kruchtę. Kolejne zmiany dotyczyły zamontowania nowych drzwi (1777) oraz modernizacji zejścia do podziemi (1779). W 1864 roku od strony południowej kościoła dobudowano drugą kruchtę oraz że w kościele była po­sadzka ułożona z kwadratowych cegieł.

Pod koniec XIX wieku dokonano dwóch dużych inwestycji a mia­nowicie gruntownej naprawy dachów (1893) oraz dokonano wymiany posadzki ceglanej na cementową. W tym samym czasie zamurowano wejście do grobowca Stablewskich, znajdujące się pośrodku kościoła i wybito nowe na zewnątrz świątyni. Z tradycji majątku w 1869 roku dowiadujemy się, że kościół był na zewnątrz otynkowany, ale z uwagą że wymaga ponownego tynkowania. Wia­domo także, że kościół był otoczony tynkowanym murem z bramą od strony południowej. W okresie międzywojennym na filarach bramy umieszczono lampy. Ostatnią dużą inwestycją w okresie przedwojennym (1938) była wymiana wszystkich 8 okien z czego 3  wypełniono witrażami.

Po wybuchu wojny kościół był czynny do roku 1941 a później zamknięty i zamieniony na magazyn. Po wojnie prowadzono niezbędne remonty – największy zakres miały te prowadzone w latach: 1969, 1982 i 2001.

Na podstawie książki: L. Wilczyńskiego "Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ceradzu Kościelnym w latach 1918-2008"

Ceradz Kościelny położony jest ok. 28 km na zachód od Pozna­nia, 5 km od drogi krajowej nr  92 w gminie Tarnowo Podgórne, w po­wiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim. Miejscowość usytuowana jest na Wysoczyźnic Poznańskiej, którą kształtowało zlodowacenie bałtyckie (faza poznańska) pozostawiając urozmaiconą rzeźbę powierzchni. W północnej części tego obszaru, tzn. w pasie środkowo-poznańskiej moreny czołowej (okolice Sierpówka, Gaju Wielkiego i Rumianku) przebiega z zachodu na wschód strefa niewielkich pagórków morenowych zbudowanych z glin zwałowych. Wznie­sienia te osiągają wysokość 96-97 m n.p.m. Na południe od moreny teren jest bardziej płaski (okolice Stramnicy). Z kolei na wschodzie widać sfalowania z wałami gliniastymi (wys. 5-10 m) i płaskoden­ne obniżenia wypełnione piaskiem humusowym lub torfem. Teren „ożywia się" dzięki piaszczysto-żwirowym stożkom sandrowym oraz wzniesieniom typu kemowego. Najwyższy stożek znajduje się w północnej części Ceradza Kościelnego i ma wysokość 103 m n. p. m. Niższe wzniesienia kemowe znajdują się w rejonie Grzebieniska i Brzozy. Niezwykłym elementem krajobrazu jest rynna polodowcowa wcinająca się na głębokość ok. 20 m, a która ma kilkaset metrów szerokości. Rynna zaczyna się w rejonie Kalw i przebiega w kierunku północno-południowym między Ceradzem a Jankowicami w stronę Kaźmierza. Dnem tej rynny (od Jankowie) płynie rzeka Sama, która ma swój początek w Jeziorze Lusowskim.

mapa_ceradz.jpg

Kaplica pałacowa w Jankowicach – fundowana w 1899 r. przez Jadwigę i Stefana Kwieleckich. 16 IV 1899 r. kaplica otrzyma od papieża Leona XIII indult, wg którego można było w niej odprawiać msze św. W ciągu całego roku z wyjątkiem Niedzieli Zmartwychwstania, przy czym obowiązek uczestnictwa we mszy św. Niedzielnej spełniali tylko wymienieni w dokumencie. Przy kaplicy przez pewien czas byli kapelani. Poza tymi przypadkami – posługę pełnił zawsze proboszcz z Ceradza.    

Kaplica p.w. św.Trójcy w Grzebienisku
 – budynek murowany, poświęcony w 1983 r.

Kaplica p.w. Matki Boskiej z Lourdes w Gaju Wielkim – znajduje się na parterze obiektu sakralnego w Gaju Wielkim – została poświęcona 23 IX 1981 r.

Krzysztof Borowicz (od 2014)

- Tadeusz Murawski (od 2001-2014)

- Ryszard Makowski (1997-2001)

- Zygmunt Humerczyk (1968-1997)

- Kazimierz Słupski (1945-1968)

- Wojciech Bajerowicz (1923-1944)

- Kazimierz Rolewski (1922)

- Czesław Bogacki (1921-1922)

- Stefan Ogrodowski (1920-1921)

- Jan G. Bombicki (1913-1920)

- Franciszek Ptaszyński (1869-1913)

- Ignacy Sumiński (1865-1868)

- Jan Pawłowski (1841-1864)

- Jan Robiński (1839-1840)

- Franciszek Bażyński (1827-1840)

- Ksawery Rutkowski (1805-1827)

- Michał Kriiger (1799-?)

- Andrzej Wyrwiński (1777-1798)

- Piotr Skorkowicz (1762-1777)

- Wojciech Cielecki (1730-1762)

- Stanisław Świerczewski (1718-1730)

- Andrzej Józef Wosior (1715-1718)

- Gaspar Michał Ryżycki (1700-1715)

- Ludwik Dulski (1700)

- Stanisław Jędrzyński (1678-1700)

- Wojciech Szamotulski (1651-1677)

- Mikołaj Głębocki (1586-1595)

- Piotr Rachanowski (1546-1556)

- Stanisław Bojanowski (1541-1546)

- Błażej z Buku (1529-1534)

- Andrzej Gnuszczyński (1496-1529)

- Maciej Ceradzki (1479-1495)

- Jan Konarzewski, (1479)

- Piotr Świeczek (1467-1479)

- Filip (1432-1467)

- Jan z Buku (1428-1432)

- Jan Ceradzki (1402-1428)

- Michał (1391)

- Ja­kub (1390)


Na podstawie książki: L. Wilczyńskiego "Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ceradzu Kościelnym w latach 1918-2008"

Podkategorie

Ogłoszenia Parafialne, Intencje mszalne 26 maja 2024 TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Ogłoszenia  Parafialne   26 maja 2024 TRÓJCY   PRZENAJŚWIĘTSZEJ Dzisiaj uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Odpust w Grzebienisku o g.9:30. W poniedziałek modlimy się za zm. z rocznych wypominek, w Gaju Wielkim    o g.15:30, w Grzebienisku...

Czytaj więcej

Ogłoszenia Parafialne, intencje mszalne 19 maja 2024 Niedziela Zesłani a  Ducha Św.

  Dzisiaj Niedziela Wniebowstąpienia Zesłania Ducha Św.  Kończy się okres Wielkanocny i czas spowiedzi wielkanocnej. Dzisiaj podczas Mszy św. o g.11:00 uroczystość I Komunii św. do której przystąpi 47 dzieci. Dzieci I Komunijne...

Czytaj więcej

Ogłoszenia Parafialne, Intencje mszalne 12 maja 2024 Niedziela Wniebowstapienia Panskiego

Dzisiaj Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego. Zaczynamy modlitwy przygotowujące do uroczystości Ducha Św., którą przeżywać będziemy w przyszłą niedzielę. Uroczystość Zesłania Ducha Św. kończy okres Wielkanocny. Zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych.                           W...

Czytaj więcej

Ogłoszenia Parafialne, Intencje mszalne 05 maja 2024 VI Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia  Parafialne   05 maja 2024 VI Niedziela Wielkanocna Dzisiaj VI Niedziela Wielkanocna. Biuro parafialne czynne w tym tygodniu w poniedziałek i piątek o stałej porze, w środę z racji odpustu będzie nieczynne. Nabożeństwa...

Czytaj więcej

Ogłoszenia Parafialne, Intencje mszalne 10 marca 2024 - IV Niedziela Wielkiego Postu

  Dzisiaj IV Niedziela Wielkiego Postu.                           W tym tygodniu biuro parafialne czynne normalnie. We wtorek po Mszy św. wieczornej potkanie w sprawie wyjazdu na pielgrzymkę na Podlasie. Proszę o zabranie całej sumy...

Czytaj więcej

Ogłoszenia Parafialne, intencje mszalne 04 luty 2024 V Niedziela Zwykła

Dzisiaj 5 Niedziela Zwykła. W tym tygodniu będę nieobecny od poniedziałku do środy włącznie. W wypadku potrzeby kontaktu z księdzem bardzo proszę kontaktować się z ks. Proboszczem z Sędzin. W tym...

Czytaj więcej

Ogłoszenia Parafialne, Intencje mszalne 28 stycznia 2024 IV Niedziela Zwykła

Dzisiaj 4 Niedziela Zwykła, po Mszy św. o g.11:00 spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. We wtorek o g.17:45 katecheza dla rodziców i chrzestnych. W tym tygodniu Msze św. wg. planu zwykłego...

Czytaj więcej

Ogłoszenia Parafialne, Intencje mszalne 21 stycznia 2024 III Niedziela Zwykła

Dzisiaj 3 Niedziela Zwykła, zbiórka na Katolickie Radio Emaus. Biuro parafialne czynne w tym tygodniu tylko w środę. W tym tygodniu Msze św.: w poniedziałek i piątek o g.8:30, we wtorek...

Czytaj więcej

Ogłoszenia Parafialne, intencje mszalne 14 stycznia 2024 II Niedziela Zwykła

Dzisiaj 2 Niedziela Zwykła. Biuro parafialne czynne w tym tygodniu tylko w środę. Plan kolędy: g.14:00 15.I poniedziałek – 1. Grzebienisko: ul. Huby, Makowa, Poznańska,                 2. Grzebienisko: ul: Kasztanowa, Osiedle, Wierzbowa...

Czytaj więcej

Ogłoszenia Parafialne, Intencje mszalne 07 stycznia 2024 Niedziela Chrztu Pańskiego

1.        Dzisiaj Niedziela Chrztu Pańskiego. Święcimy wodę. Dzisiaj w sali wiejskiej o g.15:00 opłatek z grupami działającymi w naszej parafii.                                     2.        Msze św. w tygodniu o g.8:30 prócz wtorku, w środę...

Czytaj więcej

© Parafia pw. św. Stanisława Biskupa - Ceradz Kościelny
Wykonanie: Solmedia.pl