kaplica-grobowa.jpg

Zbudowana została w 2 połowie XIX wieku. Jest to budynek wolnostojący, murowany, wzniesiony na rzucie prostokąta z krypt a grobową. Nad wejściem widoczny kartusz z herbem rodu Engeströmów. Wewnątrz znajduje się eklektyczny ołtarz współtworzony przez rzeźby powstałe w XVI-XVIII w. oraz siedem tablic epitafijnych upamiętniających członków rodziny Engeström. Wśród nich znajduje się pomnik Wawrzyńca Benzelsterny Engeströma z inskrypcją, która głosi: „ Jeśli kto kiedy na moim grobie/ Starego druha przypomni siebie/ Niechaj jałmużną bratniej pamięci/ Modląc się za mnie mój proch uswięci”. Swoją formą wyróżnia się epitafium Larsa Engeströma – posła Szwecji na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego żony Rozalii z Chłapowskich, współtworzone przez popiersie Larsa oraz cztery kartusze upamiętniające ich dzieci.

Dnia 23.07.1970 r. kaplica wpisana została do rejestru zabytków

© Parafia pw. św. Stanisława Biskupa - Ceradz Kościelny
Wykonanie: Solmedia.pl