Pomocą w zarządzaniu i administrowaniu majątkiem Parafii są Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna.

Działalność Rady Duszpasterskiej polega na rewizji majątku ruchomego Parafii, przygotowywaniu i organizacji uroczystości parafialnych, opracowywaniu harmonogramu działań duszpasterskich oraz analizie życia wspólnoty.

Do zadań Rady Ekonomicznej należy troska o majątek parafialny, nadzorowanie ksiąg wieczystych, planowanie koniecznych remontów oraz czuwanie nad ich realizacją.

Rada Duszpasterska

Od dnia 19 stycznia 2009 roku, na okres 4 lat w skład Rady Duszpasterskiej wchodzą:

 • Mieczysława Braniewicz  - Ceradz Kościelny
 • Izabela Bryszak - Ceradz Dolny
 • Danuta Sroka - Jankowice
 • Władysława Paul - Gaj Wielki
 • Elżbieta Szwedek - Grzebienisko
 • Krzystof Markwitz - Ceradz Dolny

Członkowie Rady Duszpasterskiej wypełniają swoje zadania zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej z dnia 20 lutego 2007 roku, N.1049/2007 (Synod Archidiecezji Poznańskiej, tom II, s.415)

Rada Ekonomiczna

Od dnia 19 stycznia 2009 roku, na okres 4 lat w skład Rady Ekonomicznej wchodzą:

 • Alojzy Bojszczak - Gaj Wielki
 • Elżbieta Łowicka - Jankowice
 • Andrzej Rzepkowski - Ceradz Kościelny
 • Stanisław Subsar - Grzebienisko  

Członkowie Rady Ekonomicznej wypełniają swoje zadania zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej z dnia 20 lutego 2007 roku, N.1048/2007 (Synod Archodiecezji Poznańskiej, tom II, s. 418)

Rada Sołtysów

Skład Rady Sołtysów:

 • Ceradz Dolny - Robert Kałek
 • Ceradz Kościelny - Kazimierz Królak
 • Gaj Wielki - Bogusław Wurst
 • Grzebienisko - Bogdan Buda
 • Jankowice - Jan Nowak
 • Sierpówko - Natasza Tomczak
© Parafia pw. św. Stanisława Biskupa - Ceradz Kościelny
Wykonanie: Solmedia.pl